Profiel

Juli 2012 ben ik, Jessica Scholtes, mijn eigen bedrijf ‘Atelier Beeld en Ruimte’ begonnen. Ik ben voor mezelf begonnen om naast het werk bij architectenbureaus meer tijd te hebben om met fotografie bezig te zijn. De bedoeling is, dat het werk als architect de hoofdtoon blijft voeren. Het onderdeel RUIMTE geeft een impressie van de werkzaamheden die ik als architect heb uitgevoerd. En het onderdeel BEELD geeft een impressie van mijn werk als fotograaf.

In 2005 ben ik afgestudeerd aan de faculteit bouwkunde aan de TU Delft. Van 2006 tot en met 2012 ben ik werkzaam geweest bij diverse architectenbureaus. Ik ben betrokken geweest in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces. Hierdoor heb ik mij tot een allround ontwerper ontwikkeld, met ervaring van de eerste schets tot het uitwerken van de detaillering.

In 2010 ben ik begonnen met de deeltijd vakopleiding fotografie aan de Fotoacademie te Rotterdam. Alle aspecten die ik in het ontwerpen interessant vind, zoals beeldvorming, conceptontwikkeling, licht en kleur, vind ik ook in fotografie.